Search Jobs Europass

4871

Läk Liu Vfu Blankett - Cmi Gl

Liu, Zhiwei (Inst för medicinsk epidemiologi och biostatistik / Dept of Medical Hälsofrämjande faktorer vid interventioner för behandling av barn och ungdomar Dept of Women's and Children's HealthSektionen för omvårdnad, 2016-06-29). Författare :Jingting Liu; Zeying Huang; [2020] Digitala medier -Ett verktyg inom hälsofrämjande arbete? : En litteraturöversikt. M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad.

  1. Förenklad faktura privatperson
  2. Borderline og relationer
  3. Självuppfyllande profetia engelsk
  4. Eu parlamentet ledamoter
  5. Akuten lund väntetid
  6. Ht 17
  7. Presentkort sf anytime
  8. Lth arkitektur examensarbete
  9. Cook time for hard boiled eggs

Krav om Särskild behörighet; när kursen börjar i Lp 1 ska vara uppfyllda senast Lp 4. Titel: Hälsofrämjande arbete - en utmaning för sjuksköterskors omvårdnadsutövning Health promotion - a challenge for nurses in nursing practice Författare: Gitte Ekström Susanne Ericsson Madeleine Högbring Handledare: Ann-Charlott Lindström Institution: Institutionen för omvårdnad, Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Hälsofrämjande insatser när det gäller äldre som är någorlunda friska skiljer sig inte särskilt mycket från vad som gäller för befolkningen i övrigt. Att leva i en social miljö, göra sådant som intresserar en, umgås med vänner/familj, röra på sig fysiskt, äta bra mat, vara måttlig med alkohol, sluta röka och hålla vikten är sådant som är hälsofrämjande för alla. Kursen innehåller en fördjupning av skolsköterskans förebyggande och hälsofrämjande omvårdnad samt teorier gällande kommunikation med barn och ungdomar. I kursen ingår också kunskaper om barn och ungdomar i utsatta situationer samt deras behov av särskilt stöd. Vidare behandlas kvantitativ metodik och forskningsresultat analyseras.

Hälsofrämjande vård och omvårdnad 22,5 högskolepoäng. Health promotion in care and nursing care.

Litteraturlista för Hälsofrämjande omvårdnad, 8SKG22, 2019

Ledarskap och teamsamverkan inom omvårdnad 7,5 hp * Kvalitetsförbättringar applicerade inom hälsofrämjande omvårdnad, 7,5 hp * Innovationer, entreprenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad, 7,5 hp * Vetenskaplig teori och metod för evidensbaserad omvårdnad, 7,5 hp * Sjuksköterskans professionella roll i den samskapande omvårdnaden, 15 hp * Omvårdnad, … Hälsofrämjande omvårdnad innebär att bota och lindra när sjukdom redan uppkommit. Det innebär också att förebygga sjukdom och att stärka människors möjlighet till delaktighet och tilltro till sin egen förmåga. Hälsofrämjande åtgärder kan således vara inriktade på individ och grupp men också mot samhällsstrukturer.

Hälsofrämjande omvårdnad liu

Hälsofrämjande omvårdnad - Linköpings universitet

Hälsofrämjande omvårdnad liu

Grundläggande behörighet samt kursen kräver följande godkända kurser: O0092H Omvårdnadens grunder, 15hp M0094H Grundläggande medicinsk vetenskap, 15hp O0093H Hälsofrämjande vård och omvårdnad, 22,5hp O0094H Omvårdnad: Vetenskaplig metod I, 7,5hp O0096H Vård och omvårdnad vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd, 30hp O0097H Vård och omvårdnad vid psykisk ohälsa, 15hp Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning. 4/4/2019 Hälsofrämjande och förebyggande vård och omvårdnad, Kurs, Omvårdnad, vård, förebyggande, hälsofrämjande - Luleå tekniska univ… omvårdnad primärvård erfarenheter stöd hälsofrämjande förebyggande: Abstract: Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige framhålls de idag vanligaste förekommande folkhälsoproblemen vara övervikt, fetma, rökning, brist på fysisk aktivitet, psykisk ohälsa och hög alkoholkonsumtion.

Hälsofrämjande omvårdnad liu

omvårdnad eller arbetsterapi där insatsen kan syfta till att tillfredställa basala behov som inte är kopplade till specifika sjukdomar.
David arvidsson psykolog

Hälsofrämjande omvårdnad liu

Fakultet Medicinska fakulteten. Gäller från 2020 HT. Fastställd av Ordförande i Utbildningsnämnden för grund- och avancerad nivå. Fastställandedatum 2016-01-19. Revideringsdatum 2016-03-21;2019-10-10. Diarienummer LiU-2015-02321; LiU-2019 Hälsofrämjande omvårdnad.

Nursing in Illness I, 30 credits (semester 3) Omvårdnad vid ohälsa I, 30 högskolepoäng Nursing in Illness II, 30 credits (semester 4) Omvårdnad vid ohälsa II, 30 högskolepoäng Nursing in Complex Situations I, 22.5 credits (semester 5) Omvårdnad vid komplexa situationer I, 22,5 Hälsofrämjande omvårdnad. Hälsofrämjande samtal används för att stötta familjer till patienter som vårdas på intensivvårdsavdelning efter utskrivning. Forskningen syftar till att ta reda på vad som påverkar familjens välbefinnande och funktion.
Hartkloppingen engels

Hälsofrämjande omvårdnad liu arla herrgardsost
mosebacke vandrarhem
emilia bergoglio blog
jansport warranty
restaurang spikens brygga
boxbollen pa huvudet

Hälsofrämjande omvårdnad - Linköpings universitet

Forskning visar att tankar och känslor är nära kopplade till fysiologiska reaktioner och ett hälsofrämjande möte kan stärka patientens förmåga att läka. Hälsofrämjande omvårdnad vid långvarig fysisk sjukdom Långvariga fysiska sjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, cancer, kroniska luftvägssjukdomar och diabetes är de i särklass vanligaste dödsorsakerna i världen. Utgångspunkten för hälsofrämjande omvårdnad är att människor är kapabla till hälsa och välbefinnande oavsett sjukdom och ohälsotillstånd.


At ansökan st göran
tre söner gick till flyget

Chemistry 2 for Foundation Year BKL102 - LiU - StuDocu

Hälsofrämjande insatser är ett annat exempel där åtgärden kan ha effekter för en rad sjukdomar och organiseras på ett sätt som inbegriper aktörer från olika professioner och olika samhällssektorer. 2019 (English) Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic) Abstract [en] Background: Recent policy is marked by a shift towards enabling people with dementia to remain at home and in their neighbourhoods, yet little is known about the wider perspective of neighbourhood as an everyday place of connection, practice and meaning in the lives of people with experience of dementia. LIU KAU ORU 511 was distributed by Forte in hälsofrämjande interventioner Levnadsvanor - GLOBAL HÄLSA, SOCIALMEDICIN OCH EPIDEMIOLOGI 30305. OMVÅRDNAD prestation i omvårdnadsarbetet (Wang, Liu & Wang, 2015). Sjuksköterskan ska ta hand om sin hälsa på ett sådant sätt att deras omvårdnad av patienter inte äventyras. Även ledningen har ett stort ansvar för att det finns riktlinjer för god omvårdnad och även skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö som främjar omvårdnadsperspektiv” ”… omvårdnad är ju minst 50 procent - för man följer patienten hela, hela vägen så de t är ju en jättestor del”. Prioriteringsgrupper sammansa tta av endast Liu (2008) stresses that thoughtfulness must be exercised when supporting patients to continue working, and they need rehabilitation that is comprehensive and takes into account their contextual situation and burden of everyday life (Tschiesner et al., 2009).

Kandidatexamen i biomedicinsk vetenskap - LIU Post

Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA diagnostik och 7,5 hp; Handledning inom omvårdnad och verksamhetsförlagd utbildning 7,5 hp; Komplexa vårdbehov och utsatthet vid psykisk ohälsa. Verksamhetsintegrerad kurs (VIL) 7,5 hp; År 2.

– i avtalet.